Cofy Miu

Đại Học Kiến Trúc TP HCM
2012 – 2016
Industrial Design
APSHOP – Gaming gear
2016 – 2017
Graphic design | Photographer
Gameloft
2017 – 2019
2D Graphic Artist
A.C.E. Tech Solutions Pty Ltd
2019 – 2020
Game Artist & Spine Animator
Freelancer
2015 – Now
Illustration. Graphic design. 2D Game Art. Aniamtions…
Garena Vn
Now
Graphic design

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên